Studiekostenvergoeding

logo thermografie-centrum.nl

Welke studiekosten zijn aftrekbaar bij de Nederlandse ondernemer?

Studiekosten zijn in uw aangifte inkomstenbelasting of als bedrijfskosten aftrekbaar. Wat is voordeliger?

Onderstaande telt alleen als u in Nederland belasting betaald.

Studiekosten en belastingen

Als u een opleiding, cursus of seminar volgt, kunt u de kosten in uw aangifte inkomstenbelasting of als bedrijfskosten aftrekken. Wat zijn de mogelijkheden?

 1. Hobby: niet aftrekbaar.
 2. Toekomstig beroep of functie: aftrekbaar in aangifte inkomstenbelasting.
 3. Huidig bedrijf: aftrekbaar als bedrijfskosten.

Hobby of studie

Wat voor iemand een hobby is, zal afhangen van uw functie. Een cursus tuinieren is al snel hobby (tenzij u een tuiniersbedrijf runt of een bloemenwinkel wilt kopen). Een cursus Spaans voor de vakantie is hobby, edoch niet als u er voor uw bedrijf iets aan hebt.

Toekomstig beroep of functie

De kosten zijn in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar. Er geldt een aantal beperkingen:

 1. BTW: is niet apart terug te krijgen.
 2. Reiskosten: niet aftrekbaar.
 3. Verblijfkosten en hotelkosten: niet aftrekbaar.
 4. Studeerkamer of werkkamer: niet aftrekbaar.

De overige kosten (ook de afschrijving van uw computer) zijn wel aftrekbaar. Er geldt wel een drempel van € 250 en u moet de kosten wel in het kalenderjaar hebben voldaan.

Bedrijfskosten

Een cursus, opleiding of seminar kost veel geld. Mits u een opleiding volgt voor uw bedrijf, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van uw kennis, zijn de kosten aftrekbaar. De belangrijkste beperking is dat de kosten maar voor 73,5% aftrekbaar zijn. Voordeel is wel dat de volgende kosten gewoon aftrekbaar zijn:

 1. BTW: kunt u terugvragen (tenzij u vrijgestelde prestaties verricht, dan kunt u de BTW als kosten aftrekken).
 2. Reiskosten: aftrekbaar.
 3. Verblijfkosten en hotelkosten: aftrekbaar.

Aftrekbare Studiekosten in aangifte

Om studiekosten af te kunnen trekken moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Studiekosten zijn namelijk niet in alle gevallen aftrekbaar.

 • U mag geen recht hebben op studiefinanciering. De aftrek van studiekosten is volledig uitgesloten voor studenten die aanspraak maken op reguliere studiefinanciering Ook studenten die afzien van studiefinanciering, maar er wel recht op hebben, kunnen geen studiekosten aftrekken. U hebt dus geen lening, beurs of OV abonnement van DUO.
 • de studie of opleiding is voor uw (toekomstige) beroep. U moet kennis opdoen onder begeleiding en toezicht.
 • U mag alleen de noodzakelijke kosten in aftrek brengen, hierbij kunt u denken aan lesgeld, collegegeld, cursusgeld, examengeld, leermiddelen, boeken, (sommige) software (abonnementen), etc.
 • U mag ook de studiekosten van uw fiscale partner in aftrek brengen.

Daarnaast is het voor studenten belangrijk om te beoordelen of zij in de zogenoemde standaardstudieperiode vallen. In de standaardstudieperiode geldt geen maximum voor de aftrek van studiekosten. De standaardstudieperiode is een periode van maximaal 5 jaar, waarin de student de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt. De termijnen moeten aaneengesloten zijn. Ook moet de student grotendeels (50% of meer) van zijn tijd aan de studie besteden, zodat een volledige baan niet mogelijk is.

Is de standaardperiode verstreken of is de standaardstudieperiode niet van toepassing, dan geldt dat boven de drempel van € 250 maximaal € 15.000 aan studiekosten in aftrek kan worden gebracht.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Ook zijn niet alle kosten aftrekbaar. Alleen de hieronder genoemde kosten komen voor aftrek in aanmerking.

 • Lesgeld, collegegeld;
 • Verplichte leermiddelen; hierbij kan gedacht worden aan lesboeken of gereedschap voor de degene die een opleiding volgt tot timmerman, medische instrumenten voor de student die een doktersopleiding volgt.
 • Uitgezonderd zijn kosten voor laptops en andere computermiddelen;
 • Verplichte beschermingsmiddelen; zoals de timmerman in opleiding die een helm en veiligheidsbril nodig heeft of de student die een laboratoriumjas nodig heeft;
 • Afschrijving in aanmerking nemen op bijvoorbeeld een laptop of andere duurzame middelen is ook mogelijk.

Ten slotte zijn studiekosten pas aftrekbaar als de student de opleiding volgt met het oog op het verwerven van een inkomen. Dit houdt onder andere in dat kosten voor opleidingen met een te algemeen karakter niet in aanmerking  komen voor aftrek.

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de student de studie moet volgen met één van de twee onderstaande doelen:

 • Het verbeteren van de financieel-economische positie;
 • Het op peil houden of verbeteren van kennis of vaardigheden die de student nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen.

Voorbeelden van studiekosten die niet in aanmerking voor aftrek komen omdat ze niet zijn gemaakt met het oog op het verwerven van een inkomen zijn onder ander het volgen van autorijlessen, het volgen van een MAVO- of VWO-opleiding, een inburgeringscurcus, een algemene computercursus en het volgen van een reken- en taalcursus.

Afschaffing studiekostenaftrek in 2022

Als ondernemingskosten blijven studiekosten aftrekbaar. Als student of werknemer wordt de aftrek in 2022 afgeschaft.

Bron: https://www.belastingtips.nl/kennisbank/zakelijk/tips_voor_ondernemers/studiekosten_aftrekbaar_ondernemer/

Laatste update: 3-6-2021

Dus ook als je nog geen eigen bedrijf hebt kun je al wel een opleiding of cursus volgen voor je toekomstige beroep. Deze is dan belastingaftrekbaar via de aangifte inkomstenbelasting.

Hou dan rekening met het volgende:

 • Je betaald in totaal 250 euro voor de opleidingen die je in dit jaar betaald hebt!
 • In 2022 vervalt de studiekostenvergoeding! Heb je een bedrijf dan kun je wel je studiekosten blijven aftrekken zoals hierboven beschreven.

Wetten worden voortdurend aangepast, we zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze overgenomen tekst. Informeer bij je boekhouder bij vragen.

Handige links:

www.belastingtips.nl

www.belastingdienst.nl

© Copyright - Thermografie centrum